EN
novosti / 12 Lipanj, 2023

Ljetni nogometni kamp

Adriatic poziva na Ljetni nogometni kamp

NK Adriatic i ove godine organizira Ljetni nogometni kamp, koji će se održati od 10. do 16. srpnja. Prijaviti se mogu nogometaši od 6 do 18 godina, a kamp će se održati na ovim lokacijama: terenima Dugopolje, FESB-a , Lora i fitnes centar.

Kamp će se odvijati prema slijedećem planu:

ponedjeljak, srijeda i petak - 1 trening

utorak i četvrtak - 2 treninga

subota - utakmica

nedjelja - izlet brodom , druženje i kupanje

Kamp provode licencirani treneri, traje tjedan dana

Naši treneri će svojim znanjem i iskustvom pomoći polaznicima kampa da poboljšaju svoju igru u taktičkom i tehničkom smislu.

Sve informacije mogu se dobiti na broj mobitela 099/3165299, web stranici www.nkadriatic.hr ili na Facebooku NK Adriatic.

U nastavku se podsjetimo kako je to bilo prošle godine

https://youtu.be/qSrh1n8LsP4

 

novosti / 17 Prosinac, 2022

Čestitke Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji

U današnjoj utakmici za treće mjesto naši Vatreni pobijedili su Maroko golovima Gvardiola i Oršića

 

 

Bravo Hrvatska!!!!!!!!!!

novosti / 08 Prosinac, 2020

Pravilnik NK Adriatica

P O Š T O V A N I  R O D I T E L J I !

 

U svrhu nesmetanog odvijanja poslovanja kluba i poboljšanja u radu dostavljamo Vam izvod iz Pravilnika rada NK Adriatica. 

Pravilnik o radu NK Adriatica usvojen je na sjednici Izvršnog odbora kluba.

Navedenim pravilnikom reguliran je ustroj i pravila ponašanja u klubu , koja se sastoji od  ŠKOLE NOGOMETA i NATJECATELJSKIH MOMČADI.

 

Navedenim Pravilnikom regulirano je:

 1. Plaćanje članarine 

 U svrhu nesmetanog odvijanja poslovanja te poboljšanja u radu kluba neophodno je redovito podmirenje članarine polaznika NK Adriatica.

- članarina se plaća u iznosu koji odredi IO kluba . 

- svaki član kluba tj. njegov roditelj ili staratelj dužan je redovito podmirivati mjesečnu članarinu koja se podmiruje ukupno za jedanaest mjeseci u godini osim za mjesec srpanj i to u punom iznosu.

- članarina se podmiruje do 15. u mjesecu za tekući mjesec i uplaćuje se na žiro-račun NK Adriatic (HR2223860021110096295), odnosno u tajništvu kluba ili treneru.

- u određenim okolnostima polaznik kluba može biti oslobođen plaćanja članarine i to u slijedećim slučajevima; ako kontinuirano ne trenira duže od dva mjeseca zbog bolesti ili ozljede, ako je po pisanom zahtjevu oslobođen zbog posebnog socijalnog statusa utvrđenog na temelju vjerodostojne dokumentacije te ako je dijete oba preminula roditelja.

- u slučaju ne plaćanja članarine do 15. u mjesecu klub će poslati podsjetnik ili osobnim kontaktom upozoriti roditelje o ne plaćenoj članarini. Ukoliko niti tada ne bude iz neopravdanih razloga uplaćena članarina, klub može polaznika  isključiti iz trenažnog procesa i igranja utakmica.

- u slučaju da zbog financijskih poteškoća roditelj ili staratelj nije u mogućnosti u utvrđenom roku platiti članarinu, dužan je kontaktirati tajnika škole nogometa i trenera momčadi radi dogovora oko dinamike podmirenja dugova.

- u slučaju ne podmirenih dugovanja, klub nije dužan izdati istupnicu iz kluba te može obavijestiti nadležne organizacije (NSŽSD i HNS) koje na zahtjev kluba mogu nakon provedenog disciplinskog postupka zabraniti nastupanje igrača u prijateljskim i prvenstvenim utakmicama.


 

2. Nabavka i korištenje sportske opreme

Svi polaznici kluba dužni su koristiti službenu klupsku sportsku opremu. Svaki polaznik kluba dužan je kupiti sportsku opremu od dobavljača sportske opreme s kojim klub ima ugovor. Oprema se obnavlja svake dvije godine. Kupljena sportska oprema ostaje u vlasništvu polaznika kluba. Ukoliko netko ima želju donirati sportsku opremu istu je potrebno nabaviti od službenog dobavljača u koordinaciji s klubom.

3. Sudjelovanje na turnirima i kampovima

Klub  sudjeluje u okviru godišnjeg programa rada na raznim turnirima i nogometnim kampovima. Troškove kotizacija, nastupa kao i troškove putovanja i smještaja snose roditelji osim u situacijama kad IO kluba odluči drugačije.

4. Pravila ponašanja za trenere

Treneri u klubu dužni su se pridržavati pravila trenerske struke. Odgovorni su za provođenje stručno-pedagoškog trenažnog procesa, etičkog kodeksa te za zdravlje svakog polaznika Škole nogometa. Dužni su provoditi sve odluke koje Klub donese tijekom natjecateljske godine a vezane su za Klub, Školu nogometa i razvoj igrača.

5. Pravila ponašanja za roditelje

Roditelji su dužni iskazivati podršku djetetu za bavljenje sportom, hrabriti ih i podržavati. Zabranjeno je uplitanje roditelja u stručni rad trenera. Gledanje utakmica od strane roditelja treba biti u sportskom i civiliziranom duhu bez dovikivanja svojoj ili tuđoj djeci, nogometnim sucima, trenerima i protivničkim navijačima. Roditelji su dužni dovesti dijete na utakmice i treninge na vrijeme (15 minuta prije treninga, a 60 minuta prije utakmice) i pobrinuti se za njihov prijevoz. Obavezni su na vrijeme javiti i opravdati treneru izostanak djeteta sa treninga i utakmice. Svaki roditelj je dužan predočiti treneru ili tajniku kontakt telefon te osobnu e-mail adresu, koju redovito kontrolira i na koju može dobivati obavijesti.

6. Pravila ponašanja za igrače

Igrači NK Adriaticae trebaju predstavljati primjer kulturnog i odgojenog sportaša te se ponašati u skladu s pravilima HNS-a.

7. Ispunjavanje pristupnica i izdavanje istupnica

Polaznikom kluba postaje se ispunjavanjem i potpisivanjem pristupnice od strane roditelja ili staratelja. Ispunjeni podaci moraju biti točni a za njihovu točnost odgovoran je potpisnik pristupnice. Roditelji, potpisom Pristupnice NK Adriaticu potvrđuju valjanost potpisa njihovog djeteta. Svaki polaznik škole nogometa ima pravo zatražiti istupnicu iz kluba sukladno Pravilniku o registraciji klubova i igrača HNS-a. Zahtjev se podnosi u pismenom ili usmenom obliku s obrazloženjem.

8. Suradnja kluba s roditeljima

Svaki trener pojedine kategorije dužan je najmanje dva puta u sezoni organizirati roditeljske sastanke, te omogućiti informativne sastanke po potrebi (maksimalno jednom mjesečno za svakog igrača, u terminu koji odredi trener). Ukoliko postoji veći problem informativni sastanak se dogovara uz prisutnost voditelja kluba (u terminu koji odredi voditelj škole).

 9. Odgovornost  kluba

 U okviru pohađanja Škole nogometa djeca sudjeluju i obavljaju aktivnost na vlastitu odgovornost. U slučaju bilo kakve ozljede ili nesreće na treningu i utakmici klub ne  snosi odgovornost, te ga se ne može tužiti za takav slučaj niti voditi bilo kakav sudski spor.

novosti / 04 Veljača, 2019

Zaštita osobnih podataka - GDPR

1. UVOD

Nogometni Klub Adriatic, obvezuje se čuvati sigurnost podataka prikupljenih putem Internet stranice kluba www.nkadriatic.hr , facebook stranice i instagram stranice i priznaje i cijeni pravo na povjerljivost podataka.

NK Adriatic Split prikuplja, obrađuje i čuva Vaše osobne podatke sukladno EU Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i drugim važećim propisima. Podaci neće bit proslijeđeni trećim osobama ili iznijeti u treće zemlje, osim u slučaju potrebe za realizacijom ugovorenih usluga (npr. vođenje evidencije članstva i slično).

Smatrat ćemo da daljnje korištenje www.nkadriatic.hr predstavlja Vaše prihvaćanje svih u nastavku opisanih uvjeta.


 

2. KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Vaši osobni podaci se prikupljaju i koriste samo na temelju podataka koje ste dobrovoljno dali NK Adriaticu i korištenjem www.nkadriatic.hr.

Prikupljeni osobni podaci se čuvaju u elektroničkom obliku, te se primjenjuju sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječila povreda osobnih podataka. Zaprimljene e-mailove s Vašim osobnim podacima NK Adriatic Split će koristiti samo u svrhu ispunjavanja Vaših zahtjeva.


 

3. ČLANSTVO KLUBA

NK Adriatic Split unutar svojih informacijskih sustava vodi evidenciju o članovima kluba.  Osobni podaci članova kluba te kontakt podaci služe za komunikaciju između kluba i polaznika. Niti jedan podataka članova kluba neće biti dijeljeni sa trećim stranama. 


 

4. POVEZNICE

Internet stranica www.nkadriatic.hr sadrži poveznice na druge Internet stranice (npr. facebook, Instagram, ). Sukladno tome upozoravamo i molimo korisnike da uzmu u obzir kako NK Adriatic Split  ne može biti odgovoran za poštivanje privatnosti na spomenutim Internet strancima. Stoga korisnike potičemo na čitanje Izjave o privatnosti svake Internet stranice kojoj pristupaju.


 

5. KONTAKT INFORMACIJE

Kontakt informacije, kao što su ime i e-mail adresa, su neophodne i koriste se u slučaju kada želite koristiti usluge komuniciranja sa NK Adriatic Split.


 

6. SIGURNOST

NK Adriatic Split poduzima sve mjere sigurnosti kako bi se zaštitili podaci korisnika, tijekom unosa i prijenosa, obrade podataka, te prilikom pohrane. Pristup podacima je ograničen i imaju ga samo predsjednik NK Adriatica, sportski direktor i tajnik kojima su isti potrebni radi obavljanja poslovnih aktivnosti.

Korisnici u bilo kojem trenutku imaju pravo zatražiti obavijest o tome koji se njihovi osobni podaci obrađuju od strane NK Adriatica Split, odnosno da se isti izmjene ili obrišu, slanjem zahtjeva na nkadriatic@gmail.com


 

7. OBAVIJESTI O PROMJENAMA

U slučaju promjena vezanih za pravila o poštivanju privatnosti obavijest će biti objavljena na naslovnoj stranici Internet stranice te na  facebook i  instagram stranici s ciljem upoznavanja korisnika.